HAPPINESS LIFE ใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข

March 16, 2017

 

 

     ในสังคมที่มีการแข่งขัน มีความวุ่นวาย บางคนทำงานหนักมาก แต่ไม่มีความสุข ไม่สบายใจ เงินไม่พอใช้ ไม่พอใจในงาน ไม่พอใจเพื่อนร่วมงาน มีเพียงแต่คุณเท่านั้นที่จะเปลี่ยนความคิดของตัวเองได้     
     โดยในบทความนี้ได้แนะนำวิธีการบริหารชีวิต เพื่อทำให้ชีวิตที่สับสนวุ่นวาย มีความสบายใจและมีความสุขได้ ด้วยการเปลี่ยนความคิดแค่ไม่กี่อย่างเท่านั้น

 

 

     รู้จักหา
     เริ่มแรกในชีวิตของคุณเลย คือ การหา เพื่อให้ชีวิตเราอยู่รอดได้และมีความสุข การหาที่จำเป็นมากกว่าการหาเงินคือการหาความรู้ เพราะ ทำให้ชีวิตเรามีคุณภาพ และเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราได้รายได้ เพราะฉะนั้น เราต้องรู้ก่อนว่าเรา ถนัดอะไร และอะไรที่เราไม่ถนัด ซึ่งเรื่องนี้สำคัญมาก เพราะจะเป็นเป้าหมายที่ทำให้เรามีความสุขและไม่เสียเวลาทำในสิ่งที่ไม่สบายใจ 
     เมื่อเราตอบคำถามได้แล้ว เราจะสามารถรู้ได้ว่าอะไรที่เป็นข้อดีที่เราควรทำต่อไป และสิ่งไหนเราควรหาความรู้เพิ่มเติม เมื่อเรารู้ว่าเราต้องการอะไร เราถนัดอะไร เราจะมองเห็นโอกาสในทุกๆ เรื่องที่เหมาะสมกับเรา 
     เรื่องเงินจึงเป็นเรื่องรองจากการหา ว่าเราชอบอะไร ถนัดอะไร ต้องการอะไร เพราะรายได้จะตามมาแน่นอนโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยใจ ไม่ต้องไม่สบายใจทำงานที่เราไม่ชอบ​

 

“ เราต้องรู้ก่อนว่าเราถนัดอะไร และอะไรที่เราไม่ถนัด ซึ่งเรื่องนี้สำคัญมาก เพราะจะเป็นเป้าหมายที่ทำให้เรามีความสุขและไม่เสียเวลาทำในสิ่งที่ไม่สบายใจ ”

 

 

     รู้จักใช้
     จุดผิดพลาดในชีวิตของหลายคนคือ เราใช้โดยไม่มีการวางแผน ใช้แต่ข้ออ้างเพื่อมาเป็นเหตุผลในการใช้ที่ไม่จำเป็นหรือใช้เกินตัว ใช้เกินกว่าที่เรามีจนเกิดเป็นภาระหนี้สิน และเกิดปัญหาตามมามากมาย 
     การวางแผนการใช้เงินที่ทำให้การใช้ของคุณใช้ไม่เกินตัวคือ เราต้องรู้ว่าเรามีเงินเท่าไหร่ มีรายรับรายจ่ายเท่าไหร่ ต้องเก็บออมเท่าไหร่ ซึ่งทำให้เรารู้ว่า เรามีเงินเหลือเท่าไหร่ที่จะสามารถนำไปใช้ได้ หลายคนพลาดตรงนี้ เพราะ ไม่สนใจว่าเรามีเท่าไหร่ จนใช้เงินเกินตัวแบบที่ไม่รู้ตัว และเมื่อจะใช้เงิน เราควรจะต้องตอบเหตุผลให้ได้ว่า เรามีพอที่จะใช้จ่ายโดยที่ไม่ต้องยืมคนอื่นไหม ใช้จ่ายไปแล้วทำให้ชีวิตดีขึ้นได้แค่ไหน เป็นต้น

     และการใช้อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญกว่าการใช้เงิน คือ การใช้ชีวิต เราควรวางแผนการใช้ชีวิต 
     โดยเราต้องรู้ก่อนว่า เราชอบอะไร ไม่ชอบอะไร เราถนัดอะไร เมื่อเรารู้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิต การทำงาน เรื่องเงิน หรือเรื่องอะไรก็ตาม เราจะใช้อย่างมีเป้าหมาย มากกว่าข้ออ้าง
     อย่าให้การใช้ชีวิต ใช้เงิน หรือใช้อะไรก็ตาม มีข้ออ้างที่ทำให้เราเดินทางไปสู่ความกังวลใจ ความไม่สบายใจ เพราะเราจะไม่มีความสุขกับการใช้

 

 

“ การวางแผนการใช้เงินที่ทำให้การใช้ของคุณใช้ไม่เกินตัวคือ เราต้องรู้ว่าเรามีเงินเท่าไหร่ มีรายรับรายจ่ายเท่าไหร่ ต้องเก็บออมเท่าไหร่ ซึ่งทำให้เรารู้ว่า เรามีเงินเหลือเท่าไหร่ที่จะสามารถนำไปใช้ได้ ”
 

     รู้จักเก็บ
     เมื่อเราคิดจะเก็บอะไรสักอย่างหนึ่ง สิ่งนั้นคือสิ่งที่เราหวงแหน มีคุณค่ากับเราอย่างมาก หรือเราเก็บเพื่อนำมาใช้ในอนาคต การเก็บจึงมีความสำคัญอย่างมาก ที่จะ บ่งบอกถึงความเป็นตัวเราในอดีตได้ 
     ถ้าในอดีตเราเก็บเงิน เราจะมีเงินใช้ ในปัจจุบันและอนาคต และสิ่งที่มากกว่านั้น คือเราจะภูมิใจที่ในอดีตเราเป็นคนฉลาด มีความคิด มีการวางแผน และใช้ชีวิตอย่างเห็นคุณค่าในการมีชีวิต
     ถ้าในอดีตเราจดความรู้หรือเก็บผลงานของเราให้เป็นหมวดหมู่ และใส่วันที่เอาไว้ เราจะรู้ว่าในอดีต เราวางแผนเพื่อทำให้ชีวิตดีขึ้นในวันนี้ เพราะเราจะสามารถหยิบความรู้ และผลงานของเรามาใช้ได้อย่างง่ายดาย

     ถ้าในอดีตเราเก็บความทุกข์ ในปัจจุบัน และในอนาคตเราก็จะยังคงมีความทุกข์อยู่ เราจะมองไม่เห็นความสบายใจ การใช้ชีวิตที่มีคุณค่า และมีความสุข 
     ฉะนั้น ถ้าเราเก็บสิ่งที่มีค่ากับชีวิตเรา นั่นคือความสุขเอาไว้ในใจเสมอ เราจะมีความสบายใจและมีความสุข

 

 

“ ถ้าในอดีตเราเก็บความทุกข์ ในปัจจุบันและในอนาคตเราก็จะยังคงมีความทุกข์อยู่ เราจะมองไม่เห็นความสบายใจ การใช้ชีวิตที่มีคุณค่าและมีความสุข ”

 

     รู้จักให้
     เมื่อเรามีแล้ว การให้ไม่ว่าจะเป็นการให้การช่วยเหลือ ให้ความรู้ ให้เงิน เป็นสิ่งที่ทำให้ใจของเรามีความสุข ยิ่งเป็นการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน การให้ทำให้ชีวิตมีคุณค่า ทำให้เราไม่ยึดติดกับสิ่งของและเงิน เราจะมีมุมมองในชีวิตที่ดีขึ้น

 

 

     รู้จักทิ้ง
     สุดท้ายที่สำคัญอย่างมาก คือการทิ้ง ถ้าเรายังเก็บเรื่องที่ไม่สบายใจเอาไว้ ยังเก็บความทุกข์มาบ่นให้คนอื่นฟัง ยังไม่หลีกหนีกับคนที่สร้างความเดือดร้อนให้เรา ยังอยู่ใกล้คนที่เอาเปรียบเรา เราก็ยังจะพบปัญหาที่เหมือนเดิมอยู่ แต่ถ้าเราตัดคนที่ไม่ดีทิ้งออกไปบ้าง เราจะพบกับความสบายใจ ซึ่งความสบายใจนั้นนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี

 

 

ที่มา : Tawadesign Magazine Issue 3

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Recent Posts
Please reload

Catagories
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook - Black Circle

Tawadesignlife

TAWA SIRIWACH

  • LinkedIn - White Circle
  • mail ic200
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now