คุณค่าในชีวิตที่มากกว่าแค่การใช้ชีวิต

March 10, 2017

 

“ หากเราใช้ชีวิตให้ผ่านไป โดยที่เราไม่ได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์ ก็เหมือนกับปลาที่ปล่อยให้ลอยไปตามกระแสน้ำเรื่อยๆ ซึ่งนั่นก็คงจะมีแต่ปลาที่ตายแล้ว ที่จะทำแบบนั้น ”
 

 

     ชีวิตของปลาคือแหวกว่าย หาอาหารและทำหน้าที่ของการเป็นปลาให้ดีที่สุด ทั้งแหวกว่ายอย่างอิสระ อยู่กันเป็นกลุ่ม และการว่ายทวนน้ำไปสู่ต้นน้ำ เพื่อเป้าหมายในการอยู่รอด
     ชีวิตของเราก็เหมือนกัน เราจะต้องออกเดินทางเพื่อทำหน้าที่ให้ดีที่สุด มีทั้งทำงานอย่างอิสระและทำงานกันเป็นทีม เพื่อใช้ความสามารถที่หลากหลายของแต่ละคน ให้พบกับเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้
     หากเราใช้ชีวิตให้ผ่านไป โดยที่เราไม่ได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์ ก็เหมือนกับปลาที่ปล่อยให้ลอยไปตามกระแสน้ำเรื่อยๆ ซึ่งนั่นก็คงจะมีแต่ปลาที่ตายแล้ว ที่จะทำแบบนั้น      
     ถ้าอยากให้ใครเห็นคุณค่าของเรา ให้เรารู้จักคุณค่าในชีวิตของการได้เกิดมาของเราก่อน ด้วยการที่ลงมือทำสิ่งที่เป็นประโยชน์และทิ้งความคิดที่ไม่มีประโยชน์ ความคิดที่ทำให้เราท้อแท้ เสียใจ อ่อนแอออกไป ลงมือทำสิ่งที่เราต้องการตอนนี้ เรียนรู้ปัญหา แก้ไขไปเรื่อยๆ แล้วเราจะได้เห็นว่า เราสามารถผ่านปัญหามาได้และเติบโตขึ้นอีกขั้น ซึ่งนั่นคือคุณค่าในชีวิตของเรา และการที่คนอื่นเห็นคุณค่าในตัวเรา จะเป็นผลพลอยได้จากความเห็นคุณค่าในชีวิตของตัวเราเอง 

 

 

ที่มา : Tawadesign Magazine Issue 3

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Recent Posts
Please reload

Catagories
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook - Black Circle

Tawadesignlife

TAWA SIRIWACH

  • LinkedIn - White Circle
  • mail ic200