Creative & Design Execution

Updated: Aug 6, 2019ภาพนี้เป็นขั้นตอนการทำงาน Creative & Design ของผม ที่ช่วยให้ทำงานได้เร็วและมีประสิทธิภาพครับ


-เริ่มต้นจาก Pain point:

เริ่มต้นคือการหาปัญหาของลูกค้า เพื่อนำบริการของเรามาช่วยเหลือเค้าครับ เมื่อเรารู้ปัญหาว่าอะไรที่เราสามารถช่วยเค้าได้ ต่อมาเราค่อยนำเครื่องมือมาใช้ เพื่อหา Target market, pain point ของลูกค้า โดยอาจจะใช้ Online marketing เพื่อลองทำ A/B Testing และวิเคราะห์ว่าแบบไหนจะตอบโจทย์ลูกค้าด้วย engagement เป็นต้นครับ


-นำสิ่งที่วิเคราะห์มาออกแบบ:

เคล็ดลับการทำงานเร็วและมีประสิทธิภาพ ผมจะเลือกใช้ sourcing ภาพและกราฟิกที่มีคุณภาพสูง และโปรแกรมที่ถูกลิขสิทธิ์ ซึ่งเหมือนมีคนเก่งมาช่วยเราจำนวนหลายคนครับ หรือการให้คนที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ช่วยทำในสิ่งที่ผมไม่ถนัดครับ


-แก้ไข:

แก้ไขเพื่อปรับให้ตรงกับความชอบ สไตล์ ให้ดีที่สุดครับ


-เผยแพร่

หลังจากเผยแพร่แล้ว เราจะนำ feedback มาวิเคราะห์ต่อไป ว่าจะเก็บแนวคิดนี้ต่อไป หรือปรับการสื่อสารใน ads ใหม่ครับ 

Our services:

- Creative ads

- Web design, UX/UI, Developer

- Brochur, Catalog, Book, Magazine, Presentation, Sale kit, Proposal

- Video/Motion Editor

- Exhibition Organiser

Sale Kit^^ : https://lnkd.in/fgPGtSq


www.tawasiriwach.com

tawasiriwach@gmail.com

0 views0 comments