หนังสือเตือนใจของเรา 9 : คุณค่าของสิ่งเล็กน้อย

Updated: Jan 27, 2019เข้าสู่ต้นเดือน ชีวิตกลับมาสดใสอีกครั้ง ราวกับถูกพายุโหมกระหน่ำเข้ามา เหตุผลเพราะว่า เมื่อช่วงสิ้นเดือนที่แล้ว เงินของผมแทบจะหมดตัวเลยครับ ผมพยายามไปตามหาเงินที่ผมกระจายไว้ในที่ต่างๆ เผื่อว่าจำเป็นต้องใช้จริงๆ จะได้มีใช้ ซึ่งผมก็ใช้เงินจากที่ต่างๆนั้น จนหมดเลยครับ


ในที่ต่างๆ ที่ผมกระจายเอาไว้ ผมจะเก็บหลักร้อยบ้าง หลักพันบ้าง แต่ไม่ได้เก็บเยอะครับ พอนำมารวมๆกัน จากที่เคยเห็นว่าเราไม่มีทางจะใช้ประโยชน์จากเงินเหล่านั้นหรอก เพราะว่ามีจำนวนน้อย ก็เลยไม่ได้นำมาใช้


ผมได้การเรียนรู้จากเรื่องราวชีวิตที่แทบไม่มีข้าวกินครับ


บางสิ่งที่ดูว่าเล็กน้อย แล้วเรามองข้ามไป อาจจะกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับเราเมื่อวันที่เราจำเป็นก็ได้ครับ

ถ้าเปรียบสิ่งเล็กน้อย อาจจะเปรียบได้กับน้ำ น้ำเพียงหยดเดียว อาจจะดูมีประโยชน์น้อย แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่หยดน้ำเล็กๆ มารวมตัวกันมากขึ้น จากหยดน้ำ ก็จะกลายเป็นน้ำปริมาณมาก ที่เราจะมองเห็นคุณค่าได้เมื่อหยดน้ำหลายๆหยดมารวมตัวกันครับ


น้ำในแก้วที่เราดื่ม แม่น้ำ ทะเล ก็เกิดมาจากน้ำหลายๆ หยดมารวมตัวกันครับ เรามักจะมองเห็นสิ่งใหญ่ๆ และเรามักจะมองข้ามหยดน้ำเล็กๆ ไปครับ


ก็เหมือนกับสิ่งต่างๆ ในชีวิตของเราครับ เรามักจะมองข้ามสิ่งเล็กๆ นั่นคือ การกระทำของเรา เรามักจะไปมองผลลัพธ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากว่า แต่จริงๆแล้ว ผลลัพธ์เกิดจากการกระทำเล็กๆ หลายๆครั้งมารวมกัน จนหล่อหลอมกลายเป็นตัวเราอย่างทุกวันนี้ครับ

การหล่อหลอมในตัวเราเช่นเดียวกันครับ ที่เราเป็นวันนี้ได้ เพราะเราถูกหล่อหลอมจากการกระทำของเรามาตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบัน หากเราเลือกทางเดินที่ดี การหล่อหลอมก็จะไปในทางที่ดี เราจะมีสิ่งที่ดีๆ ไว้ใช้เมื่อเวลาจำเป็น แต่หากเราหล่อหลอมตัวเองด้วยทางที่ไม่ดี ก็จะไม่มีอะไรช่วยเราในเวลาที่เราจำเป็นครับ


เรามักจะเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆ ในชีวิตของเรา เมื่อเราจำเป็นต้องใช้ หากเราไม่เก็บสะสมสิ่งเล็กๆ ไว้ตั้งแต่วันนี้ ในวันที่เราจำเป็น เราจะหาทางออกของปัญหายากครับ

เรื่องของการเงินก็เช่นเดียวกัน หากเราไม่เก็บออมเอาไว้ เมื่อเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้ เราจะมีปัญหาทางการเงินครับ และก็จะเป็นปัญหากับการใช้ชีวิตด้วย


เราอาจจะมองว่า เงินเพียงเล็กน้อยดูไม่มีคุณค่า แต่เงินเล็กน้อยเหล่านั้น เมื่อรวมตัวกัน ก็จะช่วยทำให้เราสามารถมีใช้ได้อย่างมีความสุขครับ


นอกจากการเก็บเงินจะช่วยทำให้เรามีใช้ในเวลาที่จำเป็นแล้ว ยังช่วยทำให้เรารู้สึกถึงความมั่นคง ปลอดภัย ซึ่งจะทำให้เรามีความสุขจากการที่ไม่ต้องกังวลครับ

สิ่งเล็กน้อยมีคุณค่ากับเราอย่างมาก อย่าลืมสะสมสิ่งเล็กน้อยในวันนี้ เพื่อความสุขของเราในวันนี้และอนาคตครับ


Thanks for reading.

Author: Tawa Siriwach

https://www.tawasiriwach.com

www.facebook.com/tawasiriwachlife


5 views0 comments