หนังสือเตือนใจของเรา 18 : ความสุขที่ว่างเปล่า

Updated: Jan 27, 2019


ในทุกวัน เราพยายามทำสิ่งต่างๆ เพื่อที่จะทำให้ชีวิตเรามีความสุข เราจึงออกไปตามหา และทำสิ่งต่างๆ เพื่อจะส่งผลให้เรามีความสุขในวันนี้และอนาคต


วันนี้ผมสังเกตตัวเองจากการเล่นเกม ผมกำลังพยายามทำให้ตัวเองมีความสุข ผมได้พยายามที่จะเล่นไปเรื่อยๆ เพื่อจะทำให้ผ่านด่าน และพัฒนาไปเรื่อยๆ แต่เมื่อผมออกจากเกม ผมรู้สึกได้ถึงความว่างเปล่า


ในเกม ผมอาจจะเอาชนะ และผ่านด่านต่างๆ ได้มากมาย แต่สิ่งที่ผมทำ ไม่ได้ส่งผลออกมาให้กับชีวิตของผมได้ต่อยอดในอนาคตเลย ผมเล่นไปแค่ผ่านๆ เพื่อจะทำให้ช่วงเวลาในวันนี้มีความสุข


การเล่นเกมของบางคนกลับมีคุณค่า เมื่อการเล่นเกมของเขาได้สร้างการพัฒนาตัวเอง เพื่อทำให้ตัวเองมีรายได้ ทำให้การเล่นเกมเป็นอาชีพ แต่การเล่นเกมของผม กลับทำให้ผมพบกับความว่างเปล่า


เรื่องราวการเล่นเกมได้สอนให้ผมได้รู้ถึงการสนใจในสิ่งที่เราทำ ถ้าเราทำไปเพื่อใช้ชีวิตให้ผ่านไปวันๆ อนาคตของเราก็จะได้รับแต่ความว่างเปล่า และต้องอดทนอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่สำหรับเราต่อไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ถ้าเราเอาใจใส่การลงมือทำของตัวเอง ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ในแบบที่ตัวเราเป็น ช่วงเวลาที่เราใช้จะมีความหมายสำหรับตัวเราเองในวันนี้ อดีต และอนาคต

ชีวิตเราจะมีความพร้อมในเรื่องที่เราทำ และเมื่อเราทำอย่างไร ชีวิตเราก็จะได้รับในสิ่งนั้น หากเราใช้ช่วงเวลาไปกับเรื่องที่ทำให้ชีวิตก้าวไปสู่สิ่งที่ดี เราก็จะได้รับสิ่งที่ดีครับ

หากเราพบคนที่มีชีวิตที่ดี คนเหล่านั้นเขาใช้ช่วงเวลาที่แตกต่างจากคนที่มีชีวิตที่ไม่ดีตรงที่เขาใช้เวลาที่มีอยู่ ให้มีความหมายสำหรับเขา เขาก็เลยได้รับสิ่งที่มีคุณค่ากับเขาไปอย่างง่ายดาย


ใช้ช่วงเวลาที่มีคุณค่า ทำในสิ่งที่มีคุณค่ากับตัวเราเอง แล้วเราจะได้รับชีวิตที่ดี และความสุขในชีวิตครับ

Thanks for reading.

Author: Tawa Siriwach

https://www.tawasiriwach.com

www.facebook.com/tawasiriwachlife20 views0 comments